Navigatie

[ 23 feb - 16 maart 2013 ]

Studium Generale voorjaar 2013

De betekenis van kunst in de 21e eeuw

Studium Generale voorjaar 2013
tentsoonstellingsbeeld Slow Freeze (foto: Eric de Vries)

In het voorjaar van 2013 staat het Studium Generale in het teken van de betekenis van kunst in de eenentwintigste eeuw.

Op dit moment is er veel aandacht voor de rol en de functie van kunst in de samenleving. Tijdens vier lezingen door Michael van Hoogenhuyze worden verschillende benaderingen van de plek die kunst inneemt in de cultuur onder de loep genomen.


zaterdag 23 februari 2013, 14 – 15.30 uur

Schoonheid

Een specifieke manier van kijken kan onze waarneming beïnvloeden. Naar aanleiding van de tentoonstelling “Slow Freeze” wordt niet alleen gekeken naar de betekenis van het streven naar schoonheid in de kunst, maar ook naar de maatschappelijke betekenis van schoonheid.

Toegang: € 5,00 (ter plekke contant te voldoen)


zaterdag 2 maart 2013, 14 – 15 uur

Oefening baart kunst?

Onder invloed van de afnemende ambachtelijkheid in de samenleving als geheel, is het kunstonderwijs gedurende de afgelopen tweehonderd jaar ingrijpend veranderd. Deze lezing gaat over veranderende ideeën met betrekking tot oefening in de kunst. Ook zal aandacht besteed worden aan de betekenis van het begrip ‘oefenen’ in het werk van de filosoof Peter Sloterdijk.

Toegang: € 5,00 (ter plekke contant te voldoen)


zaterdag 9 maart 2013, 14 – 15.30 uur

Kunst, stedenbouw en muzikale compositie

Over Italo Calvino als theoreticus van de eenentwintigste eeuw en de betekenis van een nieuw quadrivium (kennis van muziek, wiskunde en sterrenkunde uit de Oudheid) voor de hedendaagse cultuur.

Toegang: € 5,00 (ter plekke contant te voldoen)


zaterdag 16 maart 2013, 14 – 15.30 uur

Het project van de filosofie in de kunst.

Over de gevolgen van de relatie tussen de filosofie en de kunst, beschouwd vanuit de kunst. In hoeverre moet, gezien het belang van esthetica in de filosofie, een kunstenaar op de hoogte zijn van filosofische theorieën en standpunten? Is een kunstenaar ook een filosoof? Het denkproces in de kunst kan gezien worden als een nieuwe wetenschap en als een noodzakelijke aanvulling op het natuurwetenschappelijke wereldbeeld. De zeven vrije kunsten, die ooit een noodzakelijke scholing waren om te komen tot kwaliteit in het leven, gelden niet meer en de natuurwetenschappen kunnen die kwaliteit niet bieden. Het streven naar kwaliteit en het zoeken naar betekenis is, zowel voor het realiseren als voor het beschouwen, met name in de kunst een essentiële activiteit,. Daarmee is het denken in de kunst even onontbeerlijk als taal of wiskunde. Het denken in de kunst krijgt daarmee de plaats die ooit ingenomen werd door de Vrije Kunsten.

Toegang: € 5,00 (ter plekke contant te voldoen)

Terug naar boven